Державна підтримка на утримання молодняка ВРХ

Державна підтримка на утримання молодняка ВРХ

Відповідно до п.9 Постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі:

за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців —           1 500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати          2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі — органи місцевого самоврядування) копії таких документів:

паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта громадянина України;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року
до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб — власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб — власників тварин.

Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб — власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.

Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку
до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають до Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації.

 

2019 рік

Дотуванню підлягає молодняк ВРХ, якому на дату подання документів ще НЕ виповнилося повних 13 місяців.

Крім молодняка ВРХ, якому виповнилося 12 місяців у грудні попереднього року, та був у наявності на момент подання документів для отримання дотації до 1 квітня поточного року.

 

          Дотується молодняк ВРХ, що народився в господарстві фізичної особи, та молодняк, який набутий шляхом його переміщення від інших власників.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком

Отже за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб,

          Перша сума дотації – 300 гривень нараховується, якщо на дату подання документів теляті виповнилося повних 4 місяців.

          Друга сума дотації – 700 гривень, - на дату подання документів виповнилося повних 8 місяців.

          Третя сума дотації – 1500 гривень, - на дату подання документів виповнилося повних 12 місяців.

 

за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників

Перша сума дотації – 300 гривень нараховується за перші чотири місяці його утримання від дати переміщення, яка зазначена у паспорті великої рогатої худоби,

          Друга сума дотації – 700 гривень нараховується за другі чотири місяці його утримання від дати переміщення

          Третя сума дотації – 1500 гривень нараховується за треті чотири місяці його утримання від дати переміщення

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

 

          Якщо документи для нарахування дотації за молодняк ВРХ подані вперше, при досягненні повних 8 місяців, або який утримувався в цьому господарстві 8 місяців нараховується відразу 1000 гривень (у відомості заповнюється з урахуванням віку - 300 , 700, усього-1000), при досягненні повних 12 місяців, або утримувався в цьому господарстві 12 місяців нараховується 2500 гривень ( у відомості відповідно - 300 , 700, 1500,усього-2500).

 

          Після одержання дотації на молодняк ВРХ немає жодних умов чи обмежень щодо його подальшого утримання, передачі іншим особам, реалізації тощо.

 

          Документи для нарахування дотації приймаються органами місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради, об’єднані територіальні громади) протягом року в 3 етапи: до 01 травня, до 01 вересня та до 01 грудня.

          Для отримання дотації фізичні особи подають до органу місцевого самоврядування:

  1. копії паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку. У разі утримання 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
  2. копію паспорта громадянина України;
  3. копію ідентифікаційного коду особи;
  4. довідку або договір про відкриття рахунка в банку.

 

Документи приймаються органами місцевого самоврядування в 3 етапи та формуються відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб та відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників

1-й період – документи приймаються по 30 квітня включно та складається відомість станом на 1 травня;

2-й період – документи приймаються по 31 серпня включно та складається відомість станом на 1 вересня;

3-й період – документи приймаються по 30 листопада включно та складається відомість станом на 1 грудня.

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *